Over Bio-ethanol


Europese doelstellingen
Broeikasgasemissies


20% broeikasgasemissiereducties (ten opzichte van 1990).


20% energie uit hernieuwbare bronnen.


Ontwikkeling van lokale landbouwactiviteiten, door een nieuwe bron van inkomsten te creëren voor landbouwers, en dit in een economisch moeilijke context.


20% verbetering op het vlak van energie-efficiëntie.


En daarenboven 10% hernieuwbare energie in het transport.


Hernieuwbare ethanol laat toe om onmiddellijk de strijd aan te gaan met de klimaatsverandering, en dit door een bijdrage te leveren aan de Europese doelstellingen en aan de energie-onafhankelijkheid.


Heeft u vragen over Bio Ethanol / Benzine 95 E10?
Waarschijnlijk vindt u het antwoord bij onze FAQ's


FAQ Bekijken