Over Bio-ethanol


Milieu-voordelen van Bio-ethanol


Waarom afhankelijk zijn van de import van fossiele producten?


De toegevoegde ethanol is hernieuwbaar. De grondstoffen die gebruikt worden voor de productie slaan CO2 op gedurende het teeltproces. Deze CO2 wordt vervolgens uitgestoten tijdens het proces.


Samenvattend stoten alleen de productie en transformatie CO2 uit. Desalniettemin blijft de gehele broeikasgasemissiecyclus zeer positief.


In overeenstemming met de Europese wetgeving, dient de hernieuwbare ethanol die op de markt wordt gebracht te beantwoorden aan strenge duurzaamheidscriteria.


Een van deze criteria vereist een gecertifieerde broeikasgasemissiereductie van minstens 35% voor elke liter hernieuwbare ethanol. Vanaf 2017 wordt dit vereiste 50% om in 2018 verhoogd te worden naar 60%.


Door op 1 januari 2017 uw wagen vol te tanken met 95 E10, zal u 10% hernieuwbare ethanol gebruiken die gecertifieerd minstens 50% broeikasgasemissiereductie heeft.


Heeft u vragen over Bio Ethanol / Benzine 95 E10?
Waarschijnlijk vindt u het antwoord bij onze FAQ's


FAQ Bekijken